wróć do Akademia Wróżek


Anioł Stróż

Większość z nas w dzieciństwie została zapoznana z modlitwą „Aniele Stróżu Mój, Ty zawsze przy mnie stój (…)”. I z myślą o ślicznym, bezpłciowym i ze skrzydłami „stworzeniu” kierowało swe słowa ku niemu. Z czasem jednak - już pomijając rozterki i dylematy związane z wiarą, które nachodzą człowieka dojrzałego – zapomniała większość z nas o modlitwie i Aniele Stróżu. Chociaż moda na anioły, przynajmniej te ozdobne, na rynku trwa i ma się dobrze. Co jednak z Aniołem Stróżem? Kim on – czy może Ono – jest?
W tradycji kabały Aniołowie to cudowni pośrednicy boskiego światła. Bez tego światła, ani nasza dusza ani nasze ciało nie może żyć i prawidłowo, zdrowo się rozwijać. Występują w każdej z trzech wielkich religii tego świata, określane różnymi nazwami - Świetliste Istoty, Wojsko Jahwe, Synowie Boży, itp. W angelologii – angelos (gr) posłaniec, logos (gr) nauka – podzielone są wg hierarchii, kompetencji. Anioł Stróż należy do tych, którzy pełnią funkcję pośredniczącą pomiędzy Bogiem a ludźmi – zanoszą Bogu ludzkie modlitwy i pomagają podjąć człowiekowi decyzję przekazując mu wolę Bożą. Każdy człowiek ma bowiem swojego Anioła – wg Ewangelii św. Mateusza każde dziecko ma już swojego opiekuńczego ducha, wg Talmudu każdemu Żydowi w ciągu życia towarzyszy jedenaście tysięcy aniołów stróżów.
Anioł Stróż (zw. również Ochronnym lub Opiekuńczym) dotrzymuje człowiekowi towarzystwa, będąc z nim zarówno w chwilach gdy czuje się on samotny, jak i wówczas gdy raduje się z przyjaciółmi, gdy cierpi i gdy tryska energią. Czuwa nad człowiekiem by mógł się on cieszyć spokojem ducha, dzieli się z nim miłością i życzliwością, namawia do zwalczania słabości, stara tchnąć się w osobę ludzką nowe, twórcze idee. Już dla tych kilku rzeczy warto nawiązać kontakt ze swoim osobistym Aniołem Stróżem. Istnieje kilka sposobów. Są wróżki, które zamiast kart Tarota używają kart Anielskich. Karty te służą zarówno do wróżenia, jak i medytacji. Zazwyczaj każda karta ma też specjalną formułę służącą na przywołanie konkretnego Anioła, wiąże się to także ze specjalnymi rytuałami. Gra nie tyle warta świeczki, ile spokoju ducha. Pamiętajmy bowiem, że wg Talmudu "każde źdźbło trawy ma swego anioła, który mówi mu: rośnij". Rośnijmy więc i my pod ich skrzydłami.